בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים   01/02/2017  09:00  27/02/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות