בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים   מועד א : 18/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 24.7.17

מועד ב : 14/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 20.8.17


בהצלחה בבחינות