בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   מועד א : 20/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרת המבחן בתאריך 26/07/2017

מועד ב : 17/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרת המבחן בתאריך 23/08/2017


בהצלחה בבחינות