בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) - שיעור השלמה   מועד א : 22/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד לתאריך 27.2.17 בשעה 15:00 במייל למרצה והעתק מודפס למזכירות החוג.

מועד ב : 06/04/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד לתאריך 11.4.17 בשעה 15:00 במייל למרצה והעתק מודפס למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות