בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   כלים גיאוכימיים במי תהום   מועד א : 13/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 18.7.17 בשעה 13:00

מועד ב : 08/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 13.8.17 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות