בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   יסודות שינויי אקלים   04/07/2017  09:00  30/07/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות