בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   תכנון מרחבי בישראל          
ב'   עבודה   תכנון מרחבי בישראל   24/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות