בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   אקטיביזם, זהות ומרחב   30/07/2017  09:00     

בהצלחה בבחינות