בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   שיטות מחקר כמותיות   05/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 
א'   בחינת בית   שיטות מחקר כמותיות   מועד א : 05/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד 9/2/17 בשעה 12:00 במייל למרצה והעתק למזכירות החוג

מועד ב : 01/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד 6/3/17 בשעה 12:00 למרצה והעתק למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות