בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית   23/02/2017  09:00  07/04/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות