בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   גיאוגרפיה של המזרח התיכון   09/07/2017  09:00  03/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות