בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   יסודות גיאוגרפיה עירונית   31/01/2017  09:00  26/02/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות