בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')   23/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות