בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג ) לשנים ב'+ג'   19/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות