בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא למדעי כדור הארץ   18/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00 
ב'   בחינת ביניים   מבוא למדעי כדור הארץ   18/05/2017  09:00  01/06/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות