בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב**   03/07/2017  09:00  27/07/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות