בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות   מועד א : 13/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 16.7.17 בשעה 13:00

מועד ב : 10/08/2017 בשעה : 09:00 ; י שלהגיש למזכירות החוג עד 13.8.17 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות