בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   ארמית מקראית   12/07/2017  13:00  07/08/2017  13:00 

בהצלחה בבחינות