בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב')   21/07/2017  09:00  17/08/2017  13:00 

בהצלחה בבחינות