בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א')   10/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות