בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים**   04/07/2017  13:00  30/07/2017  13:00 

בהצלחה בבחינות