בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   פילוסופיה סינית-שיעור המשך   מועד א : 20/02/2017 בשעה : 09:00 ; הגשת עבודה עד 20.3.17 שעה 13:00 למזכירות החוג אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות