בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   נרטיבים של חופש   מועד א : 20/08/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד לתאריך 20.8.17 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות