בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   מבוא לתולדות הודו ותרבותה   21/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
ב'   בחינה   מבוא לתולדות הודו ותרבותה   24/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות