בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   מבוא לתולדות יפן ותרבותה   14/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
ב'   בחינה   מבוא לתולדות יפן ותרבותה   17/07/2017  09:00  13/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות