בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   מבוא לתולדות סין ותרבותה   07/02/2017  09:00  05/03/2017  09:00 
ב'   בחינה   מבוא לתולדות סין ותרבותה   10/07/2017  09:00  06/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות