בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   מפגשי מחקר   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 14.5.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות