בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   היכן אני נמצאת? - רומן החניכה הנשי   מועד א : 16/07/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 20.7.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 13/08/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 17.8.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות