בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   דמויות נשים בסיפורת אמל"ט   מועד א : 02/07/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 6.7.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 27/07/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 31.7.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות