בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   הפיוט הקלאסי: מסע מודרך   מועד א : 15/02/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 19.2.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 26/03/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 30.3.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות