בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   יין, חשק, אבל, מלחמה: שירת שמואל הנגיד   מועד א : 09/02/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 13.2.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 19/03/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 23.3.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות