בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   קריאה ב"תמול שלשום" לש"י עגנון   14/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות