בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   הרומן הצרפתי במאה ה-19   07/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות