בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות   מועד א : 06/07/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 10.7.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 02/08/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 6.8.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות