בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה   מועד א : 01/02/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 5.2.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 26/02/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 2.3.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות