בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   פוסטמודרניזם?   מועד א : 19/02/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 23.2.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 30/03/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 3.4.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות