בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   תחנות יסוד בספרות המערב ב'   מועד א : 09/07/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 13.7.17 בשעה 13:00 למזכירות בחוג.

מועד ב : 10/08/2017 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 14.8.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות