בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   תחנות יסוד בספרות המערב א' **   14/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות