בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   יסודות השיר**   16/07/2017  13:00  10/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות