בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי **   01/02/2017  13:00  03/03/2017  09:00 
ב'   בחינה   הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי **   09/07/2017  13:00  06/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות