בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   קידוש השם בחברה היהודית של ימי הביניים   23/07/2017  13:00     

בהצלחה בבחינות