בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד   מועד א : 05/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות