בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה   05/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות