בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   ציונות ואימפריה, 1956-1897   21/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות