בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   ההיסטוריה היהודית של היופי בעת החדשה המוקדמת   19/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות