בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   מדיניות החוץ של ישראל על רקע המלחמה הקרה   מועד א : 03/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד 5.7.17 בשעה 13:00

מועד ב : 07/08/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד 9.8.17 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות