בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   השואה - מושגי מפתח וקווי יסוד   מועד א : 16/07/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות