בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   עיצובה של לאומיות יהודית ממרד החשמונאים עד חתימת המשנה   10/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות