בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה אמריקאית   ישראל בעשור השני   מועד א : 07/07/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 04/08/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית


בהצלחה בבחינות