בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב -ב (ממסע הצלב הראשון ועד"המגיפה   14/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות